12.10.2008

İcat mı Keşif mi?

Bir görüşe göre matematik insan beyninin bir icadıdır ve insanın soyut düşünebilme yeteneğinden kaynaklanır.Bir başka görüşe göreyse matematik ilahi düzenin içinde vardır ve insanın matematik yapması doğanın bu mükemmel ahengini gözlemekten ibarettir.Yani bir görüşe göre matematik icat edilir,diğer görüşe göre de matematik zaten doğanın sırları içine kodlanmış olarak vardır ve insan onu sadece keşfeder

7.10.2008

Sıfır Deyip Geçme!

Sıfırın bulunması çok sonraları olmuştur.Yani insanlar yüzyıllarca sıfırsız yaşamıştır.Sıfırı ilk bulanın HİNTLİLER olduğu,bu kavramın oradan Araplar'a ve sonra da Avrupa'ya yayıldığı düşünülüyor.Sıfırı hesap yapmak için ilk kullanan kişiyse 800 yıllarında El Harizmi.Sıfırın insanlık kültürüne katılmasının yazının icadından ancak 4800 yıl sonraya rastlayabildiğine dikkat etmek gerekir!